Visuomeniniai Reikalai

Garbės konsulai P. Kuras ir N. Korris, amb.G.Damušytė

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE

GARBĖS KONSULAI KANADOJE

2009 m. birželio 19 d. Otavoje per pirmąjį Lietuvos garbės konsulų ir ambasados bendradarbių suvažiavimą ambasadorė Gintė Damušytė iškilmingai įteikė konsulinius patentus naujai pradėjusiems eiti pareigas garbės konsulams Kanadoje p-iai Nejollai Korris ir p. Pauliui Kurui. Garbės konsulė Edmontono mieste Nejolla Korris yra patyrusi strateginio ir finansinio planavimo ir personalo vadovavimo sričių specialistė, nuo 1997 m. vadovauja „The Sponsorship Group Ltd“ kompanijai, šiuo metu dirba Albertos teisingumo ministerijoje. 1995-1997 ji ėjo Generalinės direktorės pareigas Edmontono Operos asociacijoje, kur padarė svarų indėlį finansiniam šios institucijos stiprinimui. Naujai garbės konsulei pavesta atstovauti Lietuvos interesus 3,6 milijonus gyventojų turinčioje Albertos provincijoje. Garbės konsulas Toronte Paulius Kuras, dirbantis farmacijos srityje 30 metų, yra patyręs vadybininkas ir strateginis planuotojas. Jis ėjo viceprezidento pareigas vienoje didžiausių Kanados farmacijos kompanijoje „Shoppers Drug Mart“, eina šios kompanijos frančizės valdytojo pareigas, o 2007-2008 metais buvo išrinktas šalies nacionalinės Farmacininkų sąjungos prezidentu. Naujam garbės konsului pavesta atstovauti Lietuvos interesus virš 12 milijonų gyventojų turinčioje Ontario provincijoje.

”Abiejų garbės konsulų gebėjimai ir patirtis bus itin naudingi plėtojant verslo ir mokslo ryšius tarp Lietuvos ir Kanados, pristatant Lietuvos kultūrą šalyje ir pritraukiant naujų partnerių Lietuvai”, sakė ambasadorė G.Damušytė.

Po šių naujų paskyrimų Kanadoje veikia keturi Lietuvos garbės konsulatai.

Garbės konsulato Edmontone adresas:

11629 – 83 Street

Edmonton, Alberta T5B 2Y7 Canada

Tel.nr.: +1 780 457-6900

Faksas: +1 780 457-7949

El.paštas: [email protected]

Garbės konsulato Toronte adresas:

1573 Bloor St. W.

Toronto, Ontario M6P 1A6 Canada

Tel.nr.: +1 416 538-2992

Faksas: +1 905 764-9233

El.paštas: [email protected]

1 Resurrection Road

Etobicoke, ON M9A 5G1

Canada

tel: 416-533-3292

fax: 416-533-2282

150 Metcalfe Street, Suite 1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1, Canada Tel. +1613 567 5458 Fax +1613 567 5315 E-mail [email protected]

http://ca.mfa.lt/