2019 – PASAULIO LIETUVIŲ METAI – TAI MŪSŲ VISŲ METAI

Būkime vieni su Lietuvą ir pasaulio lietuvius – dalyvaukit referendume gegužės 12 diena

Registruokitės – rinkejopuslapis.lt – Balsuokit

 Vasario 3 d. KLB pirmininkas Kazimieras Deksnys dalyvavo Londono Lietuvių bendruomenės metiniam susirinkime kur davė praėjusių metų KLB veiklos pranešima ir artėjančios pilitybės išlaikymo referendumą ir pristatė URM-jos Kanados lietuvių apdovanojimą „Lietuvos Diplomatijos Žvaigždė“.

 Londono Lietuvių bendruomenės pirmininkė, Aldona Valaškevičienė, laiko apdovanojima.

KLB pirmininkas Kazimieras Deksnys aplankė Delhi Lietuvių bendruomenę

Vasario 3 d. KLB pirmininkas Kazimieras Deksnys aplankė Delhi Lietuvių bendruomenę kur dalis apylinkės lietuvių buvo nufotografuoti su URM apdovanojimu, Lietuvos Diplomatijos Žvaigždė.

Delhi lietuvių bendruomenės pirmininkė Teresė Pargauskienė laiko medalį.

Kanados Lietuvių Bendruomenės valdyba sveikina visus lietuvius kanadoje ir visame pasaulyje su Šv. Kalėdomis

Tegul Kristaus gimimo šventė apdovanuoja Jus džiaugsmo, ramybės o vaikučiams – daug dovanu!

Tegul naujieji metai atneša Jums laimės, sveikatos ir taikos.

Virginija, Povilas, Joana, Kazimieras, Loreta ir Mindaugas

URM apdovanojimas Kanados lietuviams

Užbaigti Lietuvos nepriklaisomybės atstatymo šimtmečio minėjimo Kanadoje metus, Kanados Lietuvių Bendruomenė kartu su LR ambasada Kanadoje surengė koncertą gruodžio 2 diena, Glenn Gould Studio. Koncerte dalyvavo Toronto diplomatų bendrijos nariai, Estų, Latvių, Ukrainiečių ir Lenkų bendruomenių vadovai bei karininkai ir buvusi KLB pirmininkai. Koncerto metu, Julijus Rakitskis įteikė Lietuvos užsienio reikalų ministerijos skirtas aukščiausias apdovanojimas „Lietuvos Diplomatijos Žvaigždė“ – visai Kanados lietuvių bendruomenei. Padėkojo už jos 65 metus atstovaujaunt Kanados lietuvių interesus ir Lietuvos okupacijos nepripažinima Kanadoje. Taip pat, KLB prisidėjo prie atkurančios  Lietuvos. Kanados lietuviai surinko $1 mln nupirkti pastatą Lietuvos atstovybei Briuselyje.

 

Buvusi ir dabartinis KLB pirmininkai: Algis Pacevičius, Gabija Petrauskienė, Vytautas Bireta, Rūta Žilinskienė, Algirdas Vaičiūnas, Joana Kuraitė-Lasienė ir dabartinis pirmininkas Kazimieras Deksnys. Juozas Krištolaitis negalėjo dalyvauti  ir dvi savaites prieš koncerta mire Eugenijus Čuplinskas.