Nuotraukų ir Video Konkurso Rezultatai

Širdingai dėkojame visiems dalyvavusiems Kanados Lietuvių Bendruomenės (KLB) konkurse „Aš Esu Lietuvis“, kuris buvo paskelbtas KLB 60-ties metų sukakčiai paminėti. Visos konkurso nuotraukos ir video klipai puikiai išreiškė pasididžiavimą lietuvybe, todėl buvo sunku išrinkti laimėtojus. KLB Kultūros Komisijos narės – Daiva Jaugelytė-Zatkovic (Monrealis), Aušra Karikienė (Torontas), Aida Labaniauskienė (Edmontonas) ir Rūta Kličienė (Otava) įvertino nuotraukas ir klipus ir paskyrė premijas.

Laimėtojai – Nuotraukos

„Amžinas Lietuvis“  (Pirmoji vieta)
Antanas Mickus, Montrealis
„Lietuvos Diena“ (Antroji vieta)
Adrija Čygaitė, Torontas
„Kanados Lietuvaitė“ (Sveikintinas įrašas)
Livija Čygaitė, Torontas
„Šokėjos“ (Sveikintinas įrašas)
Andris Batraks, Torontas

Laimėtojai- Video Klipai

„I’m Proud to be Lithuanian“  (Pirmoji vieta)
Kristina Pabedinskaitė, Torontas
„Mes Mylim Lietuvą“ (Antroji vieta)
Otavos Lituanistinė Mokykla „Vyturėlis“

„Aš Esu Lietuvis“ (Sveikintinas įrašas)
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga

„As Esu Lietuvis 2“ (Sveikintinas įrašas)
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga

Dėkojame Aidai Valevičiūtei už bendro video klipo montažą, kuriame galime pamatyti visus dalyvius ir laimėtojus. Tikimės, kad pasidžiaugsite nuostabiais konkursantų darbais ir sveikiname visus laimėtojus!