KLB apylinkės

Kanados Lietuvių Bendruomenės apylinkės randasi beveik visuose miestuose ir rajonuose kur gyvena didesnis skaičius lietuvių. Sekančioje lentelėje isvardintos aktyvios apylinkės ir jų pirmininkai.

APYLINKĖ PIRMININKAS(Ė)

Delhi-Tillsonburg

Teresė Pargauskienė
[email protected]

Edmontonas Adrijana Podberskiene
[email protected]

Hamiltonas

Angele Vaiciuniene [email protected]

Kalgaris

Rimantas Brazinskas [email protected]com

Londonas

Aldona Valaškevičienė

[email protected]

Montrealis

Silvija Staškevičienė [email protected]

Ottawa

Loreta Gudynaite- Savitch

[email protected]

Oakvilė

 

Rodney

Sault Ste. Marie

St. Catharines

Torontas

Danutė Mašanauskaitė [email protected]

Vankuveris

Vidas Vitkus[email protected]

Wasaga

Rūta Poškienė

[email protected]

Windsor

Česius Kuras

Winipegas

Juozas Grabys

[email protected]

Kalgario Lietuviu Bendruomenė drauge su klebonu Juozapu Zukausku paminėjo Šv. Kūčių tradicijas.