NaujienosLietuvos Diplomatijos Žvaigždė

Atskyro straipsnio antraste

On February 3rd, 2019, Lithuanian Canadian Community president, Kazimieras Deksnys, participated in the London Lithuanian Community annual general meeting where he reported on the activities of the LCC over the past year and the upcoming referendum protecting Lithuanian citizenship rights. He also familiarized the meeting with the “Lithuanian Diplomacy Star” presented to Canada’s Lithuanians by the Foreign Affairs Ministry of Lithuania.2019 – PASAULIO LIETUVIŲ METAI – TAI MŪSŲ VISŲ METAI

Būkime vieni su Lietuvą ir pasaulio lietuvius – dalyvaukit referendume gegužės 12 diena

Registruokitės – rinkejopuslapis.lt – Balsuokit

 Vasario 3 d. KLB pirmininkas Kazimieras Deksnys dalyvavo Londono Lietuvių bendruomenės metiniam susirinkime kur davė praėjusių metų KLB veiklos pranešima ir artėjančios pilitybės išlaikymo referendumą ir pristatė URM-jos Kanados lietuvių apdovanojimą „Lietuvos Diplomatijos Žvaigždė“.

 Londono Lietuvių bendruomenės pirmininkė, Aldona Valaškevičienė, laiko apdovanojima.KLB pirmininkas Kazimieras Deksnys aplankė Delhi Lietuvių bendruomenę

Vasario 3 d. KLB pirmininkas Kazimieras Deksnys aplankė Delhi Lietuvių bendruomenę kur dalis apylinkės lietuvių buvo nufotografuoti su URM apdovanojimu, Lietuvos Diplomatijos Žvaigždė.

Delhi lietuvių bendruomenės pirmininkė Teresė Pargauskienė laiko medalį.Kanados Lietuvių Bendruomenės valdyba sveikina visus lietuvius kanadoje ir visame pasaulyje su Šv. Kalėdomis

Tegul Kristaus gimimo šventė apdovanuoja Jus džiaugsmo, ramybės o vaikučiams – daug dovanu!

Tegul naujieji metai atneša Jums laimės, sveikatos ir taikos.

Virginija, Povilas, Joana, Kazimieras, Loreta ir MindaugasURM apdovanojimas Kanados lietuviams

Užbaigti Lietuvos nepriklaisomybės atstatymo šimtmečio minėjimo Kanadoje metus, Kanados Lietuvių Bendruomenė kartu su LR ambasada Kanadoje surengė koncertą gruodžio 2 diena, Glenn Gould Studio. Koncerte dalyvavo Toronto diplomatų bendrijos nariai, Estų, Latvių, Ukrainiečių ir Lenkų bendruomenių vadovai bei karininkai ir buvusi KLB pirmininkai. Koncerto metu, Julijus Rakitskis įteikė Lietuvos užsienio reikalų ministerijos skirtas aukščiausias apdovanojimas „Lietuvos Diplomatijos Žvaigždė“ – visai Kanados lietuvių bendruomenei. Padėkojo už jos 65 metus atstovaujaunt Kanados lietuvių interesus ir Lietuvos okupacijos nepripažinima Kanadoje. Taip pat, KLB prisidėjo prie atkurančios  Lietuvos. Kanados lietuviai surinko $1 mln nupirkti pastatą Lietuvos atstovybei Briuselyje.

 

Buvusi ir dabartinis KLB pirmininkai: Algis Pacevičius, Gabija Petrauskienė, Vytautas Bireta, Rūta Žilinskienė, Algirdas Vaičiūnas, Joana Kuraitė-Lasienė ir dabartinis pirmininkas Kazimieras Deksnys. Juozas Krištolaitis negalėjo dalyvauti  ir dvi savaites prieš koncerta mire Eugenijus Čuplinskas.KLB paviljonas, rotušės aikštėje


Vilnius,  July 1,2018.

Pažymėti Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė suorganizavo pasaulio lietuvių bendruomenių ir Lietuvos tautinių bendrijų paviljonų miestelį.  Kanados Lietuvių Bendruomenės paviljoną aplankė tūkstančiais lietuvių ir nemažai Lietuvoje tuo metu atostogaujančių turistų taip, kad kartais buvo sunku pajudėti palapinėje.  Beth Richardson, Charge d’affaires,  ir Kanados ambasados įgula prisidėjo prie paviljono parengimo. Dalino kanadiškus užkandžius, vėlevėles, balionus ir ženkliukus su Kanados veliava ir be sustojimo atsakinėjo į klausimus apie Kanadą. Paviljona aplankė Lietuvos presidentė Dalia Grybauskaitė, The pavilion was also visited by Lithuanian President Dalia Grybauskaite, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir Užsieniš Reikalš Ministras Linas Linkevicius. Jiems buvo įteikta po KLB ženkliuką.

 Sostinės Simono Daukanto aikštėje, skambant Vilniaus bažnyčių varpams, iškelta jubiliejinės 20-osios Dainų šventės vėliava.
Kanados lietuviai taip pat dalyvavo Dainš Šventės vėliavos pakelime.
M.Ambrazo nuotr.KLB METINIS SUVAŽIAVIMAS

Kanados Lietuvių Bendruomenės metinis suvažiavimas įvyko 2018 m. gegužės 19 d. Montrealyje Aušros Vartų parapijos salėje.  Dėkojame parapijai ir ypač Daivai Jaugėlai ir jos valdybai organizuojant suvažiavimą. Lietuvių mokyklų Kanadoje mokytojų suvažiavimas taip pat įvyko Montrealyje prieš metinį susirinkimą.

Svečiai nuotraukoje.

Antroje eilėje iš kairės Julijus Rakitskis, LR ambasados Kanadoje Ministras Patarėjas; Arūnas Staškevičius, LR Garbės Konsulas; Inga Simanonytė, LR ambasados Kanadoje sekretorė; šeštas iš kairės, Tony Kasper, LR Garbės Konsulas; pirmoje eilėje iš dešinės Gitana Bagdonienė, LR ambasados Kanadoje Antroji Sekretorė.Pasaulio Lietuviu Bendruomenes Seimas Lietuvoje

S. M. Rugpjucio 6-10 dienomis Vilniuje ivyko Pasaulio Lietuviu Bendruomenes Seimas. PLB Seimas vyksta kas 4 metai. Pasaulio Lietuviu Bendruomenes Seimas taria visus PLB reikalus:

  1. Priima ir keicia Pasaulio Bendruomenes Konstitucija;
  2. Remia Nepriklausoma Lietuvos valstybe ir jos demokratiskai isrinktas vadovybes.
  3. Aptaria rysius tarp atskiru krastu Lietuviu Bendruomeniu.
  4. Iesko priemoniu lietuvybei islaikyti
  5. Derina Lietuviu kulturine veikla bei svietimo darba ir sprendzia daugybe kitu aktualiu uzsienyje gyvenanciu Lietuviu aktualijos klausimu.

Siais metais svarsteme dvigubos pilietybes klausima ir pateikeme prasyma Lietuvos Vyraiusybei perziureti sia rezoliucija is naujo.

Buvo suvaziave delegatai is 120 saliu.

Atidarymas prasidejo Sv. Misiomis Dievo Gailestingumo sventoveje, Dominikonu gtv 9 Vilniuje. Misias aukojo Prelatas kunigas Edis Putrimas, Sielovados vadovas.is Toronto.

Po to ivyko PLB atstovu registracija ir susipazinimo vakaras Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto kiemelyje. Soko Pedagoginio Instituto folklorine grupe. Vakarone vede ir dainavo ponia Pavilioniene.

4 dienas visi delegatai is viso pasaulio  Lietuviu bendruomeniu krastu tarybu atstovai tese savo darba.

Buvo aptarti visi svarbus ir aktualus klausimai ir pateiktos rezoliucijos. Vyko karstos diskusijos sprendziant vienus ar kitus klausimus. Tuo pat metu ivyko Maironio minejimas, aktoriai skaite eiles ir Vilniaus filharmonijos orchestras koncertavo Maironio minejimo proga.

Uzdarymas ivyko Valdovu Rumuose; poezijos eiliu skaitymu ir izymiu zmoniu pasisakymais bei dalyvavimu musu PLB seimo uzdaryme.

Elyte Balkyte-ZubisKanados Lietuviu Bendruomenes Krašto Tarybos XXI Suvažiavimo Trecioji Sesija.

S. M. Lapkricio 10 d Toronte Prisikelimo Parapijoje ivyko Kanados Lietuviu Bendruomenes Krašto Tarybos XXI Suvažiavimo Trecioji Sesija.

Ta pacia diena vakare buvo svenciamas Kanados Lietuviu Bendruomenes 60-metis bei Kanados Lietuviu Fondo 50-metis.

“Pries 70 metu atsirade tremtyje, musu tevu kartos didieji patriotai pradejo kurti antraja tevyne toli nuo savo mylimos Lietuvos prarastos Soviety okupacijos metu. Sig antraja tevyne jie pavadino Lietuviu Bendruomene. Su didele meile bei pasisventimu ja ugde ir kaip sventa daikta ja padovanojo mums ir ateities kartoms naudotis ir branginti. Tie patys isminciai, suprasdami, kad jos isgyvenimui ir efektingumui reikia daugiau nei vien dvasinio peno, jsteige Lietuviu Fonda jos veikla finansiniai paremti.

Kanados lietuviai yra irode, kad jie tos dovanos verti. Po 60 metu grazios ir prasmingos veiklos, Kanados Lietuviu Bendruomene dar vis gyva ir stipri, islaikoma anksciau atvykusiuju bei ju palikuoniu istikimybes ir naujulu imigrantu jaunatviskos energijos bei ideju. Jusu vieta Pasaulio Lietuviu Bendruomeneje gerbiama ir vertinama ne tik Krastu Bendruomeniu draugijos, bet ir laisvosios Lietuvos.

Siu garbiu jubilieju proga Pasaulio Lietuviu Bendruomenes valdyba ir seses Krantu Bendruomenes Jus sveikina, svenciant kartu su Jumis ir linki Jums sviesios ateities puoselejant savo lietuvybe ir bendradarbiaujant su laisva Lietuva.”

Pasaulio Lietuviy Bendruomenes pirmininkes Danguoles Navickienes sveikinimas siu dvieju jubilieju proga.

Tuo paciu metu buvo sukviesti dainu, sokiu, teatro grupiu bei lietuvisku mokyklu  vadovai, is visos Kanados Lietuviu Apylinkiu. Kurie dalinosi bendrais rupesciais ir pasiekimais. Musu Bendruomene atstovavo “Klevelio” vadove Rasa Rimaviciene, Mokyklos atstove Daiva Salkauskiene ir Krasto Tarybos atstove Elyte Balkyte-Zubis.

Po suvaziavimo ivyko iskilminga vakariene. Atidarymo zodi tare Kanados Lietuviu ambasados Otavoje naujai paskirtas ambasadorius Vytautas Zalys, Garbes konsulas Paulius Kuras ir Kanados Lietuviu Bendruomenes pirmininke Joana Kuraite-Lasiene. Po iskilmingos vakarienes grojo grupe “Rondo” is Lietuvos.Kalgaryje lankesi vyskupas Rimantas Norvila is Marijampoles.

S. m. Rugpjucio 21-27 dienomis Kalgaryje lankesi vyskupas Rimantas Norvila is Marijampoles. Garbei prismenant palaimintaji Jurgi Matulaiti.

Sia proga Vyskupas R. Norvila susitiko su Kalgario Vyskupu Henriu.

Vyskupas R. Norvila trumpai supazindino Vyskupa Henry su Lietuvos krikscionybes istorija, bei zymiomis datomis. 2009 metais Lietuva svente savo 1000-meti.

Tuo paciu Vyskupas Henris papasakojo apie Albertos ir Kalgario Kataliku mokyklas. Kalgaryje veikia 110 Katalikisku mokyklu, 4 tukstanciai mokytoju ir 60 tukstanciu mokiniu. Vyskupas Henris labai dziaugesi, kad Albertos valdzia visapusiakai remia kataliku mokyklas. Pateike statistika lieciancia Krikscionybes reikalus Albertoje: komunikuoja pastoraliniai atstovai is 84 saliu, aptarnaujantis personalas kalba 52 skirtingom kalbom.Sunkiausia itraukti i dialogus musulmonu bendruomeniu atstovus. Kalgary gyvena virs 100 tukstanciu musulmonu.

Vyskupas R. Norvila aukojo misias Kalgario lietuviu bendruomenes nariams rugpjucio 26 diena Sv. Cecilijos baznycioje. Taip pat buvo susitikes su lietuviu kilmes kunigu Jonu Petraviciumi, kuris priklauso Sv. Antano baznycios zakristijai.

Vyskupas pasventino naujakuriu ir tu, kurie pageidavo pasventinti juju namus.

Syki atvykus i vakaru Kanada vyskui buvo idomu pamatyti musu graziuosius kalnus. Nuvezeme ji i Banff ir Lake Louise, taip pat Royal Tyrrell museum Drumhelleryje.