100-ųjų Metinių M. K. Čiurlionio Parodos atidarymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA KANADOJE IR
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

M-K. Čiurlionio Tapybos darbų reprodukcijų paroda
buvo exponuojama Kanados Lietuvių Muziejuje Archyve
2185 Stavebank Rd. Mississauga

Parodos rengėjai

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA NACIONALINIS M.K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS