KLB pirmininkas Kazimieras Deksnys aplankė Delhi Lietuvių bendruomenę

Vasario 3 d. KLB pirmininkas Kazimieras Deksnys aplankė Delhi Lietuvių bendruomenę kur dalis apylinkės lietuvių buvo nufotografuoti su URM apdovanojimu, Lietuvos Diplomatijos Žvaigždė.

Delhi lietuvių bendruomenės pirmininkė Teresė Pargauskienė laiko medalį.