2019 – PASAULIO LIETUVIŲ METAI – TAI MŪSŲ VISŲ METAI

Būkime vieni su Lietuvą ir pasaulio lietuvius – dalyvaukit referendume gegužės 12 diena

Registruokitės – rinkejopuslapis.lt – Balsuokit

 Vasario 3 d. KLB pirmininkas Kazimieras Deksnys dalyvavo Londono Lietuvių bendruomenės metiniam susirinkime kur davė praėjusių metų KLB veiklos pranešima ir artėjančios pilitybės išlaikymo referendumą ir pristatė URM-jos Kanados lietuvių apdovanojimą „Lietuvos Diplomatijos Žvaigždė“.

 Londono Lietuvių bendruomenės pirmininkė, Aldona Valaškevičienė, laiko apdovanojima.