URM apdovanojimas Kanados lietuviams

Užbaigti Lietuvos nepriklaisomybės atstatymo šimtmečio minėjimo Kanadoje metus, Kanados Lietuvių Bendruomenė kartu su LR ambasada Kanadoje surengė koncertą gruodžio 2 diena, Glenn Gould Studio. Koncerte dalyvavo Toronto diplomatų bendrijos nariai, Estų, Latvių, Ukrainiečių ir Lenkų bendruomenių vadovai bei karininkai ir buvusi KLB pirmininkai. Koncerto metu, Julijus Rakitskis įteikė Lietuvos užsienio reikalų ministerijos skirtas aukščiausias apdovanojimas „Lietuvos Diplomatijos Žvaigždė“ – visai Kanados lietuvių bendruomenei. Padėkojo už jos 65 metus atstovaujaunt Kanados lietuvių interesus ir Lietuvos okupacijos nepripažinima Kanadoje. Taip pat, KLB prisidėjo prie atkurančios  Lietuvos. Kanados lietuviai surinko $1 mln nupirkti pastatą Lietuvos atstovybei Briuselyje.

 

Buvusi ir dabartinis KLB pirmininkai: Algis Pacevičius, Gabija Petrauskienė, Vytautas Bireta, Rūta Žilinskienė, Algirdas Vaičiūnas, Joana Kuraitė-Lasienė ir dabartinis pirmininkas Kazimieras Deksnys. Juozas Krištolaitis negalėjo dalyvauti  ir dvi savaites prieš koncerta mire Eugenijus Čuplinskas.