Kanados Lietuvių Bendruomenės valdyba sveikina visus lietuvius kanadoje ir visame pasaulyje su Šv. Kalėdomis

Tegul Kristaus gimimo šventė apdovanuoja Jus džiaugsmo, ramybės o vaikučiams – daug dovanu!

Tegul naujieji metai atneša Jums laimės, sveikatos ir taikos.

Virginija, Povilas, Joana, Kazimieras, Loreta ir Mindaugas