Kanados Lietuviu Bendruomenes Krašto Tarybos XXI Suvažiavimo Trecioji Sesija.

S. M. Lapkricio 10 d Toronte Prisikelimo Parapijoje ivyko Kanados Lietuviu Bendruomenes Krašto Tarybos XXI Suvažiavimo Trecioji Sesija.

Ta pacia diena vakare buvo svenciamas Kanados Lietuviu Bendruomenes 60-metis bei Kanados Lietuviu Fondo 50-metis.

“Pries 70 metu atsirade tremtyje, musu tevu kartos didieji patriotai pradejo kurti antraja tevyne toli nuo savo mylimos Lietuvos prarastos Soviety okupacijos metu. Sig antraja tevyne jie pavadino Lietuviu Bendruomene. Su didele meile bei pasisventimu ja ugde ir kaip sventa daikta ja padovanojo mums ir ateities kartoms naudotis ir branginti. Tie patys isminciai, suprasdami, kad jos isgyvenimui ir efektingumui reikia daugiau nei vien dvasinio peno, jsteige Lietuviu Fonda jos veikla finansiniai paremti.

Kanados lietuviai yra irode, kad jie tos dovanos verti. Po 60 metu grazios ir prasmingos veiklos, Kanados Lietuviu Bendruomene dar vis gyva ir stipri, islaikoma anksciau atvykusiuju bei ju palikuoniu istikimybes ir naujulu imigrantu jaunatviskos energijos bei ideju. Jusu vieta Pasaulio Lietuviu Bendruomeneje gerbiama ir vertinama ne tik Krastu Bendruomeniu draugijos, bet ir laisvosios Lietuvos.

Siu garbiu jubilieju proga Pasaulio Lietuviu Bendruomenes valdyba ir seses Krantu Bendruomenes Jus sveikina, svenciant kartu su Jumis ir linki Jums sviesios ateities puoselejant savo lietuvybe ir bendradarbiaujant su laisva Lietuva.”

Pasaulio Lietuviy Bendruomenes pirmininkes Danguoles Navickienes sveikinimas siu dvieju jubilieju proga.

Tuo paciu metu buvo sukviesti dainu, sokiu, teatro grupiu bei lietuvisku mokyklu  vadovai, is visos Kanados Lietuviu Apylinkiu. Kurie dalinosi bendrais rupesciais ir pasiekimais. Musu Bendruomene atstovavo “Klevelio” vadove Rasa Rimaviciene, Mokyklos atstove Daiva Salkauskiene ir Krasto Tarybos atstove Elyte Balkyte-Zubis.

Po suvaziavimo ivyko iskilminga vakariene. Atidarymo zodi tare Kanados Lietuviu ambasados Otavoje naujai paskirtas ambasadorius Vytautas Zalys, Garbes konsulas Paulius Kuras ir Kanados Lietuviu Bendruomenes pirmininke Joana Kuraite-Lasiene. Po iskilmingos vakarienes grojo grupe “Rondo” is Lietuvos.